جلسه هم اندیشی با تولیدکنندگان در شعبه استان تهران


تاریخ ارسال :

۵ اسفند ۱۳۹۷

جلسه هم اندیشی با تولیدکنندگان در شعبه استان تهران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان تهران در روز يکشنبه مورخ 5/12/1397 ميزبان جلسه هم انديشي با توليد کنندگان کودهاي غير يارانه اي بود.

حاضرين در اين جلسه :

 1. جناب آقاي مهندس زماني و قرباني از حوزه بازاريابي و امور مشتريان
 2. شرکت رهپيويان صنعت پرشين
 3. شرکت بهينه سازان
 4. شرکت بار افشان
 5. واحد توليدي محمد حسين محمدي
 6. شرکت زيست فناور سبز
 7. شرکت جهان زرکاوان کرمانشاه
 8. شرکت بيوران کود
 9. شرکت راهبر زيست فن آور سبز
 10. واحد توليدي حيدراسماعيلي فرد
 11. شرکت سبو سيب سلامت

در اين هم انديشي ابتدا مديريت استان جناب آقاي مهندس راه انجام ضمن پراهميت خواندن نقش کودها در تغذيه گياهي و افزايش توليد در واحد سطح ، استان تهران را يکي از استانهاي برتر در زمينه هاي کشاورزي خواند و سرانه مصرف کود استان را حدود 60-55 هزار تن عنوان کردند که يک چهارم از اين مقدار را بخش خصوصي تامين و توزيع ميکند .

در ادامه به نقش شرکت هاي بخش خصوصي در اعتماد سازي کشاورزان براي مصرف کودهاي ريز مغذي اشاره کردند و از همه توليد کنندگان خواستند ضمن رعايت استانداردهاي موجود در ترويج اين امر فعالتر ظاهر شوند.

سپس توليدکنندگان محترم پيرامون تفاهم نامه شرکت خدمات حمايتي کشاورزي به بحث و تبادل نظر پرداختند واز مشکلات و موانع توليد نکاتي را بيان کردند.

در آخر جناب آقاي مهندس زماني سرپرست محترم بازاريابي وامور مشتريان ضمن چگونگي اجراي تفاهم نامه با توليدکنندگان اين رويکرد جديد شرکت خدمات حمايتي کشاورزي را در راستاي حمايت از کالاي ايراني و توليد کنندگان محترم کشور خواندند.

جلسه راس ساعت 13 خاتمه يافت .