معدوم سازی کودهای مکشوفه تقلبی


تاریخ ارسال :

۲۸ بهمن ۱۳۹۷

معدوم سازی کودهای مکشوفه تقلبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین؛

 

 به نقل از مسئول حراست شرکت؛ با توجه به کشف 55 تن کود تقلبی با برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از یکی از متخلفین استان، پس از رسیدگی به پرونده و صدور رأی محکومیت، ضمن أخذ کلیه هزینه ها شامل (بارگیری، تخلیه، کارگری و...) از فرد متخلف، تمامی کودهای فوق با مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست و مدیریت پسماند شهرداری، روز گذشته 28 بهمن ماه جهت معدوم سازی به یکی از سایت های پسماند استان تحویل داده شد.