رسیدگی به پرونده حقوقی موضوع سوء استفاده و جعل در خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۲۷ بهمن ۱۳۹۷

رسیدگی به پرونده حقوقی موضوع سوء استفاده و جعل در خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

در روز گذشته آقای مهندس عطائی مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی به عنوان نماینده این مدیریت به جهت رسیدگی و پیگیری ابلاغیه الکترونیکی از سوی  دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خلیل آباد در جلسه بازپرسی  حضور پیدا کردند  .  علیهذا با رعایت و آگاهی از  قوانین حقوقی و با توجه به تنظیم شکوائیه  و مدارک لازم به جهت دفاع از حقوق شرکت ، دال بر اینکه فرد مخاطب از نشان و کیسه هایی که با مشخصات  این شرکت  مرتکب سوء استفاده و جعل  نیز نموده را تقدیم شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خلیل آباد نمودند.