برگزاری جلسه مدیر خراسان رضوی با همکاران


تاریخ ارسال :

۶ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری جلسه مدیر خراسان رضوی با همکاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی آقای مهندس امید وظیفه دان با همکاران در خصوص مباحث سمینار مدیران و انتقال  ، تشویق ، انتقاد واحد های زیربط برگزار گردید.