پلمپ واحد تولیدی کودهای شیمیایی غیر مجاز


تاریخ ارسال :

۱۶ دي ۱۳۹۷

پلمپ واحد تولیدی کودهای شیمیایی غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی،

در اجرای رصد و پایش کودهای شیمیایی درمورخ 97/10/16 یک واحد تولیدی غیر مجاز کودهای شیمیایی در شهرستان میاندوآب که اقدام به تولید کود شیمیایی تقلبی با جعل آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می نمود، با هماهنگی نیروی انتظامی، اداره بازرسی و نظارت شهرستان و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشف ، پلمپ و پرونده واحد مزبور به مراجع قضایی ارسال شد.