حمل بیش از 103 هزار تن کود شیمیایی اوره پریل


تاریخ ارسال :

۲۸ شهريور ۱۳۹۴

حمل بیش از 103 هزار تن کود شیمیایی اوره پریل
مهندس لایق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی در گفتگو با روابط عمومی آن مدیریت از حمل بیش از 103 هزار تن کود شیمیایی اوره پریل از دو محل طرح سوآپ پردیس و قسمتی از تعهدات پتروشیمی خراسان به سایر استانهای کشور خبر داد .

مهندس لایق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی در گفتگو با روابط عمومی آن مدیریت از حمل بیش از 103 هزار تن کود شیمیایی اوره پریل از دو محل طرح سوآپ پردیس و قسمتی از تعهدات پتروشیمی خراسان به سایر استانهای کشور خبر داد .

به گفته مهندس لایق این میزان کود به استانهای مازندران ، تهران ، خراسان شمالی ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، گلستان ، سمنان ، گیلان و اردبیل حمل گردیده است .

در ادامه به نقل از روابط عمومی مدیریت استان خراسان شمالی طی مراسمی از کارمند نمونه مدیریت شرکت خدمات حمایتی خراسان با اهداء لوح تقدیر ، تقدیر و تشکر به عمل آمد .