گزارش مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی استان به کلیه نقاط استان


تاریخ ارسال :

۲۷ آذر ۱۳۹۷

گزارش مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 8 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی استان به کلیه نقاط استان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،
شرح گزارش:
جلسه بازگشایی پاکت های مناقصه مذکور از طریق سامانه ستاد (سامانه تدارک الکترونیکی دولت) از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/09/97 و با حضور آقای مهندس استاد مدیر محترم استان هرمزگان ، آقای فرشاد کریمی معاون اداری مالی بازرگانی استان ، خانم حسینی عامل ذیحساب مالی استان ، آقای محمد جعفر پوررئیس گروه کارشناسی استان و آقای جوکار نماینده سامانه ستادایران و نماینده های شرکت هایی که در مناقصه مذکور شرکت کرده بودند در دفتر مدیریت این استان برگزار گردید.