نمونه برداري از كود اوره ارسالي از مبادي پتروشيمي بندر امام به انبار كارگزاران استان قزوین با توجه به دستور العمل نظام كنترل كيفي


تاریخ ارسال :

۲۷ آذر ۱۳۹۷

نمونه برداري از كود اوره ارسالي از مبادي پتروشيمي بندر امام به انبار كارگزاران استان قزوین با توجه به دستور العمل نظام كنترل كيفي

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،