پایش و رصد توزیع کود در استان مازندران


تاریخ ارسال :

۲۷ آذر ۱۳۹۷

پایش و رصد توزیع کود در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از پایش و رصد و راستی آزمایی توزیع کود در این استان خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر توزیع بهینه نهاده های کشاورزی بخصوص انواع کودهای کشاورزی و اطمینان از استفاده کود توسط کشاورزان به عنوان مصرف کنندگان واقعی کود با تشکیل کمیته ای در استان مازندران کار رصد، پایش و راستی آزمایی توزیع کود در بین کارگزاران و کشاورزان استان مازندران آغاز شد که در این رابطه سعی شده است با نظارت دقیق بر فعالیت های کارگزاران تحت پوشش ،کودهای توزیعی به دست مصرف کنندگان واقعی آن یعنی کشاورزان برسد. وی افزود کمیته پایش و رصد توزیع کود به صورت روزانه برروند صحیح توزیع کود در سطح استان نظارت دارد.