برگزاری جلسه آموزشی کارگزاران در استان بوشهر


تاریخ ارسال :

۲۵ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه آموزشی کارگزاران در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

جلسه ای با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی -مدیریت شهرستان و مدیریت این شرکت و کلیه کارگزاران شهرستان دشتستان- مسئولین مراکز خدمات جهت بررسی روند توزیع کود و مسایل و مشکلات مراکز و بهره برداران و ضرورت برنامه ریزی و قانونمندی هرچه تمامتر بر روند توزیع و ارائه پیشنهادات جهت جلوگیری از ورود کود به بازار آزاد با توجه به تدارک نهاده های کشاورزی با ارز رسمی و برخورد جدی با متخلفان تشکیل گردید همچنین در این جلسه نماینده واحد تولیدی محمدحسین محمدی طرف قرارداد این شرکت نسبت به معرفی و ترویج محصول خود پرداختند.