تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای رود حله جنوبی شهرستان بوشهر


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای رود حله جنوبی شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در روستای رودحله جنوبی شهرستان بوشهر مورخ ۳ اسفند ماه ۹۹ صورت پذیرفت.