تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبدان شهرستان دیر


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبدان شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر مرکز بخش آبدان شهرستان دیر مورخ ۳ اسفند ماه ۹۹ صورت پذیرفت.