بارگیری درون استانی کود شیمیایی


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۹

بارگیری درون استانی کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای مهر ماه سال جاری تا پایان بهمن ماه مقدار 50 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع  250-200 کیلومتری بوده اند، فرستاده شده است.