دومین محموله کود از طریق شبکه حمل و نقل ریلی به قم رسید


تاریخ ارسال :

۱۳ آذر ۱۳۹۷

دومین محموله کود از طریق شبکه حمل و نقل ریلی به قم رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

دومین محموله کود شیمیایی اوره بتعداد 10 واگن از طریق شبکه حمل و نقل ریلی و از مبدا بندر امام خمینی (ره) در تاریخ 10/ 09/97 به استان قم رسید.