تامین وتوزیع 65 تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی در نکا


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۹

تامین وتوزیع 65  تن کود سولفات پتاسیم از طریق تعاونی در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین  توزیع 65 تن کود کشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم  در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی تحت پوشش خبر  داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کود سولفات پتاسیم   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق3کارگزار توزیع تعاونی  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا  توزیع شد.