توزیع 61 تن کود اوره از طریق تعاونی تولید در نکا


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۹

توزیع 61 تن کود اوره از طریق تعاونی تولید در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع61 تن کود کشاورزی ازنوع اوره در شهرستان نکا در9 ماهه سال جاری از طریق کارگزاری تعاونی تولید خبر  داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع تعاونی تولید تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکا توزیع شد.