توزیع 2585 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی روستایی در محمود آباد


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۹

توزیع 2585 تن کود کشاورزی از طریق تعاونی روستایی در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 2585   تن کود کشاورزی ازانواع پر مصرف در شهرستان محمود آباد در9 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 10 کارگزار  توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان محمود آباد توزیع شد