توزیع 30 کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در محمودآباد


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۹

توزیع 30 کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در محمودآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 30   تن کود کشاورزی ازنوع سولفات پتاسیم در شهرستان محمود آباد در9 ماهه سال جاری از طریق بخش خصوصی  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودسولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار  توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان محمود آباد توزیع شد