بازدید کارگروه فنی و تعیین صلاحیت البرز از انبار و تجهیزات کارگزاری جدید کرج


تاریخ ارسال :

۲۴ دي ۱۳۹۹

بازدید کارگروه فنی و تعیین صلاحیت البرز از انبار و تجهیزات کارگزاری جدید کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید کارگروه فنی و تعیین صلاحیت البرز از انبار و تجهیزات کارگزاری جدید کرج  خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور اعطای کارگزاری جدید به متقاضی بخش خصوصی در شهرستان کرج کارگروه فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی البرز از انبار و تجهیزات معرفی شده بازدید نمودند.