بازدید مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت از خط تولید شرکت بایوران


تاریخ ارسال :

۴ دي ۱۳۹۹

بازدید مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت از خط تولید شرکت بایوران
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت از شرکت بایوران خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: مهندس حمید رسولی مدیرعامل و عضوهیات مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در مورخ 99/10/03 با حضور در استان البرز از کارخانه و خط تولید شرکت بایوران تولید کننده کودهای زیستی بازدید فرمودند.