ارسال کود اوره به اتحادیه تعاونی تولید شهرستان اقلید استان فارس


تاریخ ارسال :

۷ آذر ۱۳۹۹

ارسال کود اوره به اتحادیه تعاونی تولید شهرستان اقلید استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 16 تن کود اوره کشاورزی به اتحادیه تعاونی تولید شهرستان اقلید در تاریخ 7 آذرماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.