ارسال کود به تعاونی روستایی کورده شهرستان خنج استان فارس


تاریخ ارسال :

۶ آذر ۱۳۹۹

ارسال کود به تعاونی روستایی کورده شهرستان خنج استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 16 تن کود اوره کشاورزی به تعاونی روستایی کورده شهرستان خنج در تاریخ 6 آذرماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.