بوجاری بذر یا شلتوک برنج در سایت بذر گیلان


تاریخ ارسال :

۹ آذر ۱۳۹۹

بوجاری بذر یا شلتوک برنج در سایت بذر گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از آغاز بوجاری بذربرنج در مجموعه سایت بذر شرکت در استان خبر داد.

دکتر محمدی بابیان اینکه براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی گیلان این مجموعه بیش از یک هزارتن انواع بذر برنج را از پیمانکاران طرف تفاهم نامه خود خریداری و در حال پروسس طبق روال کاری و استانداردهای موسسه ثبت و گواهی بذر نهال می باشد.