هم اندیشی با تشکلهای بخش کشاورزی در استان کردستان


تاریخ ارسال :

۱۵ آبان ۱۳۹۷

هم اندیشی با تشکلهای بخش کشاورزی در استان کردستان

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان کردستان از جلسه هم اندیشی با تشکلهای بخش کشاورزیاین جلسه که در تاریخ 97/8/14 با حضور استاندار محترم و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان  برگزار شد دبیر انجمن گندمکاران از تامین به موقع  نهاده کود شیمایی تقدیر و تشکر کرد .