گزارش تصویری از جلسه هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۵ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری از جلسه هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ امروز صبح جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور آقای مهندس کشاورز رئیس هیئت مدیره شرکت و معاون وزیر در امور زراعت برگزار شد