گزارش استانی


تاریخ ارسال :

۲۳ مهر ۱۳۹۹

گزارش استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،آقای افضلی مدیر استان سمنان از حمل و تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از بندر و نظارت بر توزیع کود با توجه به افزایش تقاضا و تاکید بر کنترل دقیق و برخورد جدی با توزیع کود خارج از شبکه خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزود:

با توجه به فرارسیدن فصل کشت پاییزه کود های فله پس از کیسه گیری به سرعت برای کارگزاران ارسال تا در اسرع وقت در دسترس کشاورزان قرار بگیرد.