بازدید گروه پایش شركت از انبار کارگزاران در شهرستان دشتستان


تاریخ ارسال :

۲۳ مهر ۱۳۹۹

بازدید گروه پایش شركت از انبار کارگزاران در شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرگروه پایش در مورخ بیست و دوم مهر ماه سال جاری، از انبار کارگزاران شهرستان دشتستان که تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان می باشند، بازدید به عمل آوردند.

آقای مهندس رضائی گفت: بازدیدهای گروه پایش که بطور مستمر در حال انجام است، بررسی میزان فروش، ثبت در سامانه هوشمند و کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرا از سوی کارگزاران، مورد بررسی قرار می گیرد وتوصيه هاى لازم ارائه ميگردد.