جلسه رفع موانع فروش وکالتی ماشین آلات در زنجان


تاریخ ارسال :

۱۸ مهر ۱۳۹۷

جلسه رفع موانع فروش وکالتی ماشین آلات در زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

 جلسه رفع موانع  موجود در طرح فروش وکالتی ماشین آلات در شرکت خدمات حمایتی استان زنجان باحضور مدیر استان و کارکنان و کارشناس طرح فروش وکالتی امورماشین آلات ستاد برگزار شد.