ورود 12000لیتر سم علف کش بوتیزان استار به انبارهای استان البرز


تاریخ ارسال :

۱۸ مهر ۱۳۹۷

ورود 12000لیتر سم علف کش بوتیزان استار به انبارهای استان البرز

به گزارش روابط عومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

مورخ 97/7/17 میزان 12000 لیتر سم بوتیزان استار علف کش اختصاصی کلزا از گمرک تهران ترخیص و برای توزیع  بین استانهای هدف برابر سهمیه ابلاغی ، به مجتمع  انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز رسید .