نشست امید وظیفه دان با نماینده مردم شهرستان نیشابور در مجلس شورای اسلام ، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۶ مهر ۱۳۹۹

نشست امید وظیفه دان با نماینده مردم شهرستان نیشابور در مجلس شورای اسلام ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوینشست امید وظیفه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به اتفاق مدیر و معاونین جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور در جلسه دلایل افزایش قیمت کود شیمیایی کشاورزی در دفتر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور با نماینده محترم مردم شهرستان نیشابور در مجلس شورای اسلامی سرکار خانم چنارانی .