تهیه و تامین 480 تن کود اوره در شهرستان نایین استان اصفهان


تاریخ ارسال :

۵ شهريور ۱۳۹۹

تهیه و تامین 480 تن کود اوره در شهرستان نایین استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درپنج ماهه سال 99 توانسته ایم 480جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان نایین را توزیع نماییم.