بازدید معاون مرکز آموزش از سازه نمایشگاه البرز


تاریخ ارسال :

۳۰ مرداد ۱۳۹۹

بازدید معاون مرکز آموزش از سازه نمایشگاه البرز
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید معاون مرکز آموزش از سازه نمایشگاه در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: آقای دکتر سعیدی معاون مرکز آموزش امام خمینی کرج در مورخ 99/05/28 از سازه نمایشگاه دائمی نهاده های کشاورزی در استان البرز بازدید نمودند.