بازدید از مزارع کنجد شهرستان دشتستان


تاریخ ارسال :

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

بازدید از مزارع کنجد شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهربازدید آقای رضائی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر در مورخ ۹۹/۰۵/۱۷، از مزارع کنجد منطقه بوشکان از توابع شهرستان دشتستان صورت پذیرفت.

آقای رضائی اعلام نمود کنجد یکی از کشت های تابستانه استان بوشهر می باشد، وی گفت از کنجد علاوه بر روغن محصولاتی مانند ارده، حلوا ارده و حلوا راشی نیز به دست می آید. بیشترین مصرف کنجد در شهرستان دشتستان به منظور تولید ارده می باشد.

بنابراین با توجه به میزان تولید این محصول در استان توجه به رفع نیاز کودی این محصول لازم و ضروری می باشد.