گزارش عملیات کیسه گیری کودهای فله در محل انبارهای سازمانی استان کردستان


تاریخ ارسال :

۲ شهريور ۱۳۹۷

 گزارش عملیات کیسه گیری کودهای فله در محل انبارهای سازمانی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان:

عملیات کیسه گیری کودهای فله ارسال شده از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی استان کردستان آغاز شد مقرر است طی این عملیات مقدار 2500 تن کود فله کیسه گیری شود .

 .

.