اولين نشست علمی – تخصصی در حوزه نهاده های كشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۷ آبان ۱۳۹۴

اولين نشست علمی – تخصصی در حوزه نهاده های كشاورزی

اولين نشست علمي – تخصصي در حوزه نهاده هاي كشاورزي با موضوع بذر در كشورهاي مختلف (مطالعه موردي : امريكا، هند و اتحاديه اروپا) در سالن جلسات ساختمان مركزي شركت خدمات حمايتي كشاورزي برگزار شد.سخنران اين نشست ، آقاي مهندس مسجدی، دانش آموخته دانشگاه ايالتي نودا، ضمن بررسي ساختار صنعت بذر در سه حوزه امريكا، هند و اتحاديه اروپا ، با ارائه نمودار ها و جداول متعدد، خلاصه ای از وضعيت بازار اين سه حوزه ، مشابهت ها و تفاوت هاي آن، وضعيت كنوني صنعت بذر دنيا و بازيگران اصلي اين صنعت را جهت حاضرين در جلسه تشريح نمودند.