توزیع 1471 تن کود اوره در شمال استان آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

توزیع 1471 تن کود اوره در شمال استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربیدر جریان فروردین ماه 1399، مقدار 1471 تن کود اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تأمین و در شمال استان (خوی: 465 تن، پلدشت: 238 تن، سلماس: 221 تن، شوط: 205 تن، چالدران: 130 تن، چایپاره: 110 تن، ماکو: 102 تن) توزیع گردیده است. کشاورزان عزیز برای خرید کود می توانند  به کارگزاری های توزیع کود در این شهرستان ها مراجعه نمایند.