کسب مقام اول تولید بذر گواهی شده گندم و جو توسط شهرستان نظرآباد


تاریخ ارسال :

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

کسب مقام اول تولید بذر گواهی شده گندم و جو توسط شهرستان نظرآباد
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد از کسب مقام اول تولید بذر گواهی شده گندم و جو توسط این شهرستان در سال 1398خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: شهرستان نظرآباد توانست با تولید 1800 تن بذر گواهی شده گندم و جو، مقام اول تولید بذور گواهی شده را در استان البرز کسب نماید که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تأمین به موقع انواع کودهای مورد نیاز نقش مهمی در این موفقیت داشته است.