مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی در استان بوشهر برگزار شد


تاریخ ارسال :

۲۰ تير ۱۳۹۷

مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 6000 تن انواع نهاده های کشاورزی در استان بوشهر برگزار شد

روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:استان بوشهر مناقصه بارگیری حمل و تخلیه مقدار 6000 تن انواع نهاده کشاورزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.