دوره آموزشی هواشناسی کشاورزی در استان قم برگزار شد


تاریخ ارسال :

۲۶ مهر ۱۳۹۴

دوره آموزشی هواشناسی کشاورزی در استان قم برگزار شد
به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قم:

در راستای اجرای سیاستهای دفتر مرکزی یکدوره کلاس آموزشی با عنوان هواشناسی کشاورزی جهت مروجان سازمان جهاد کشاورزی و کارگزاران کود استان قم با همکاری  اداره کل هواشناسی استان قم توسط این مدیریت برگزار گردید و آموزشهای لازم و چگونگی اطلاع رسانی هواشناسی استان جهت کشاورزان توسط مدرس اعزامی از اداره کل هواشناسی استان در قالب تهک ( توسعه هواشناسی کشاورزی )‌ ارائه گردید که مورد استقبال و بهره برداری شرکت کنندگان قرار گرفت