برقراری 3300 تماس با سامانه 1559 استان مازندران


تاریخ ارسال :

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

برقراری 3300 تماس با سامانه 1559 استان مازندران

.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برقراری 3300 تماس تلفنی با سامانه 1559 باشگاه کشاورزان این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ، مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 3300 تماس تلفنی با موضوعات مرتبط به تامین انواع نهاده های کشاورزی و هم چنین دریافت مشاوره در زمینه ارتقاء تولیدات زراعی و باغی و همچنین اطلاعات هواشناسی توسط کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان مازندران با سامانه ارتباطی 1559 باشگاه کشاورزان این استان برقرار شد که به تمامی این تماسها توسط کارشناسان مرتبط پاسخ داده و اطلاعات موردنیاز در اختیار آنها گذاشته شد.

وی افزود در این مدت 419 نفر عضو کشاورز جدید به تعداد اعضاء ثابت باشگاه کشاورزان افزوده شده و 13 مورد آزمایش خاک پس از اخذ از کشاورزان به مراکز تحقیقاتی طرف قرارداد  جهت آنالیز ارسال گردید. وی همچنین اضافه کرد در این مدت 31 مورد توصیه فنی با حضور در سر مزرعه کشاورزان به آنها ارائه گردید.