به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

بازدید معاون محترم توسعه مدیریت و منابعه شرکت از مرکز تحقیقات کاربردی     نهاده های کشاورزی کرج  

 

صبح روز دوشنبه مورخ 17/2/1397 جناب آقای مهندس تورج منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت منابع شرکت  از واحدهای آزمایشگاهی و سایر مجموعه های مرکز تحقیقات بازدید کردند.

ایشان طی جلسه ای در جریان عملکرد سال 1396 مرکز در زمینه های فنی ، مالی و پشتیبانی قرار گرفتند و در رابطه با برنامه ریزی های عملیاتی سال 1397 رهنمودهای  مهمی ارائه نمودند.

ضمناً در این بازدیدآقای مهندس ندرلو مدیرمحترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز نیز حضور داشتند.

 .

.

.

.

.