بازدید کارشناسان ستاد از شرکت تولیدی آذرکیمیااکسیروآذرکیمیااسید


تاریخ ارسال :

۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

بازدید کارشناسان ستاد از شرکت تولیدی آذرکیمیااکسیروآذرکیمیااسید

بازدید  مورخه 97/2/5 کارشناسان فنی حوزه معاونت فنی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی به همراه معاونت فنی استان از واحد تولیدی آذر کیمیا اکسیر تولید کننده کود سوپر فسفات تریپل در استان آذربایجانغربی شهرستان میاندوآب