تامین و توزیع 675 تن انواع کودشیمیایی شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۳۹۸

تامین و توزیع 675 تن انواع  کودشیمیایی شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تامین و توزیع 670  تن انواع کود شیمیایی در شهرستان هشترود در آبان ماه سال جاری خبرداد.

مهندس جمشید باقریان با اعلام این مطلب افزود:

کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق   کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان و بهره برداران متقاضی در شهرستان مذکور توزیع شد.