توزیع 74 تن کود فسفات آمونیوم آبان ماه استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۳۹۸

توزیع 74 تن کود فسفات آمونیوم آبان ماه استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 74تن کود کشاورزی از نوع فسفات آمونیوم در استان مازندران در آبان ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کود فسفات آمونیوم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.