تامین کود برای 15 هکتار کشت کاهو در نکا استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۳۹۸

تامین کود برای 15 هکتار کشت کاهو در نکا استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 15 هکتار از مزارع کاهو در شهرستان نکا استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودهای کشاورزی تامین شده برای کشت کاهو در شهرستان نکا شامل کودهای ازته می باشند.