تامین و توزیع 911 تن کود سوپرفسفات تریپل در استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۳۹۸

تامین و توزیع 911 تن کود سوپرفسفات تریپل در  استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 911 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در استان مازندران در آبان ماه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 270 کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.