گزارش تصویری مراسم ترحیم مرحومه مغفوره خواهر مکرمه جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۰ بهمن ۱۳۹۶

گزارش تصویری مراسم ترحیم مرحومه مغفوره خواهر مکرمه جناب آقای مهندس رسولی عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.