پرداخت 5هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱۶ مهر ۱۳۹۸

پرداخت 5هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه بخش کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی مازندران از پرداخت 5هزار میلیارد ریال تسهیلات با هدف تسریع در توسعه بخش کشاورزی استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

با هدف توسعه بخش کشاورزی مازندران هر ساله کودهای پرمصرف مورد نیاز کشاورزان را با قیمت یارانه ای دراختیار آنها قرارداد می دهد.