عملیات کیسه گیری، حمل و بارگیری مقدار 200 تن کود فله استان قم


تاریخ ارسال :

۱۵ مهر ۱۳۹۸

عملیات کیسه گیری، حمل و بارگیری مقدار 200 تن کود فله استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،عملیات همزمان تخلیه، کیسه گیری و بارگیری کود فله سولفات پتاسیم گرانول ارسال شده از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمیزان 200  تن در حال انجام میباشد.