رتبه نخست جذب خط اعتبار طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور


تاریخ ارسال :

۱۹ شهريور ۱۳۹۸

رتبه نخست جذب خط اعتبار طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ازرتبه نخست جذب خط اعتبارطرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشوردر گیلان خبر داد. محمدی به نقل از سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان کردتاکنون بیش از۳۹۰میلیارد ریال معادل ۵۳ درصد اعتبار تخصیصی از محل خط اعتباری طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جذب شده است.